Z Wikipedii:

Początkowo do XIV wieku w języku polskim „niebieski” oznaczało „przynależny do nieba”, a dopiero później wyraz ten stał się osobnym określeniem barwy niebieskiej, charakterystycznej dla koloru nieba[1]. Nazwę tego koloru utworzono przez dodanie do nazwy nieba formantu przymiotnikowego „-ski„, kontynuantu z języka prasłowiańskiego -ьskь-jь, który określał przynależność do czegoś.

Niebieski to mój ulubiony kolor więc dziś wszystko na niebiesko:
(Kliknij na jakiekolwiek zdjęcie, żeby obejrzeć jako galerię w większym rozmiarze – PODPISY pod zdjęciami)