Raspados - kolumbijskiej lody (kawałki startego lodu)

lody, Kolumbia, czerwony